HR konsultantske usluge

HR konsultantske usluge

Osećaj neverovatne ushićenosti i poleta koji nastupa kada osnujete kompaniju vrlo brzo može se pretvoriti u zabrinutost ukoliko inicijalna postavka operacija nije urađena na ispravan način. Način na koje kompanije postavljaju svoje temelje može olakšati dalji napredak kompanije, ali lako postaje prepreka za razvoj ukoliko se nije na vreme mislilo o svim aspektima poslovanja.

 

Postavljanje osnovnih HR procesa na pravi način pomoći će kompaniji da se na pravi način izbori sa novim izazovima u svom razvoju. Isto tako, kada nastupi vreme za rast, transformaciju, smanjenje operacija ili restrukturaciju, uz podršku HR konsultanata lideri se mogu suočiti na pravi način sa novim izazovima.

 

Naše konsultantske usluge u oblasti ljudskih resursa mogu biti podeljene u sledeće kategorije:

 

Ključni HR Procesi

Postavljanje HR sistema | Outsource HR procesa

| Pravna podrška & HR administracija | HR projekti i savetovanje

 

Istraživanje zarada

 

Program pomoći zaposlenima

 

Karijerno vođenje i savetovanje

 

Upravljanje talentima

Upravljanje talentima