Ukoliko želite da svoj fokus u upravljanju kompanijom usmerite isključivo na ostvarenje ključnih ciljeva kroz razvoj poslovanja i pružanje podrške svojim zaposlenima da te ciljeve i ostvare, verovatno vam operativni zadaci iz oblasti ljudskih resursa nisu prioritet. Naši konsultanti vam mogu pomoći u tome i preuzeti na sebe kompletno obavljanje HR procesa:

  • Zapošljavanje kandidata – priprema ponuda za zaposlenje, ugovora o radu, prijava novozaposlenih, onboarding novozaposlenih
  • HR administracija – aktivno ažuriranje baze podataka u skladu sa GDPR principima (evidencija ličnih podataka, obnavljanje osiguranja, i sl.), praćenje i priprema dokumenata u vezi sa: odsustvovanjima zaposlenih, promenama uslova rada (aneksi, istek probnog perioda, i sl.), putovanjima zaposlenih
  • HR budžetiranje – priprema godišnjih budžeta i revizija postojećih u skladu sa planiranim kompanijskim rastom
  • Kompenzacije i beneficije – analiza zarada u odnosu na tržišne podatke, usklađivanje sa godišnjim promenama i kreiranje sistema nagrađivanja radi zadržavanja kvalitetnih zaposlenih i privlačenja top talenata sa tržišta
  • Preselekcija i selekcija – pregled i analiza pristiglih prijava na objavljene oglase, priprema i objavljivanje oglasa za posao u cilju privlačenja adekvatnih kandidata
  • Upravljanje učinkom – praćenje i evaluacija učinka zaposlenih.