Kako se predstaviti na prvom razgovoru za posao

U potrazi za poslom

Kako se predstaviti na prvom razgovoru za posao

U kom god stadijumu karijere bili, intervju za posao je najčešće događaj koji izaziva tremu i zahteva pripremu. Ipak, retko kada je ovaj događaj toliko stresan kao kada se ide na razgovor za svoj prvi posao. Diplomci ili studenti u potrazi za poslom sem standardnih „Kako ću se predstaviti?“ i „Šta će me pitati?“, imaju i specifične brige – „O čemu ću govoriti, kad ja nemam prethodno radno iskustvo?“.

Jedna od čestih zabluda ljudi koji tek izlaze na tržište rada je da se od njih implicitno očekuje da već imaju radno iskustvo jer postoji veliki broj početničkih pozicija za koje se ne očekuje da je neko već bio u radnom odnosu. Sem toga, relevantno iskustvo ne mora nužno biti radno.

Predstavićemo različite aktivnosti koje mogu biti značajne i o kojima će svaki regruter želeti da sazna više ukoliko aplicirate za prvi posao.

STRUČNE PRAKSE

Većini diplomaca je intuitivno jasno da su prakse aktivnost koja je najpribližnija radnom iskustvu. Ipak, oni često ne predstave svoje iskustvo sa prakse na najadekvatniji način. Ukoliko ste svoju stručnu praksu obavili u kompaniji koja je prepoznatljivo ime na tržištu, to vam može biti plus na intervjuu. Međutim, ono što je dosta važnije od toga jeste koliko detaljno opišete znanja koja ste stekli. Preporučljivo je da na razgovoru za posao što detaljnije predstavite dužnosti koje ste obavljali, kao i svoj proces učenja. Budite slobodni da ispričate o izazovima sa kojima ste se susretali, ali i kako ste ih prevazilazili. Opišite svoj odnos sa mentorom i članovima tima i kako vam je fidbek koji ste dobijali od njih koristio.  Od presudnog značaja je da li ste stekli znanje koje je relevantno za posao za koji aplicirate. Stoga, pre razgovora razmislite koje aktivnosti sa prakse su najsličnije onima koje bi vas čekale na potencijalnom budućem poslu.

STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Većina fakulteta pruža mogućnost uključivanja u organizacije koje okupljaju studente određene oblasti. Osim tih, postoje organizacije koje podstiču saradnju studenata različitih fakulteta u cilju internacionalnih razmena, boljeg povezivanja fakulteta ili pronalaska adekvatnih studentskih praksi. Pri dolasku na intervju za prvi posao, mladi ljudi često imaju uverenje da aktivnost i pozicije u ovim organizacijama nisu relevantne za tržište rada. Ukoliko se pažljivije razmotri struktura tipične studentske organizacije, može se primetiti da većina njih ima sektore slične onima koji se mogu naći u kompanijama. Na primer, iskustvo u marketing sektoru vaše studentske organizacije vrlo često može biti odlična priprema za pozicije u toj oblasti. Stoga, na prvom intervju detaljno opišite dužnosti u studentskim organizacijama koje ste imali. Izazovi sa kojima ste se susreli, sektori sa kojima ste komunicirali i projekti u kojima ste učestovali – sve ovo mogu biti zanimljive informacije za regrutera. Sem toga, samostalnost i proaktivnost, koje su česti pratilac angažmana u studentskim organizacijama, mogu ostaviti dobar utisak o vama kao budućem profesionalcu.

VOLONTIRANJA

Iza skoro svakog velikog događaja koji se organizuje, od sportskih takmičenja do filmskih festivala, stoji veliki broj studenata volontera. Ove aktivnosti mogu biti odlična prilika za sticanje organizacionih i komunikacionih veština. Takođe, mnogi studenti biraju da budu aktivni u nevladinom sektoru, da se zalažu za određene društvene ciljeve. Takvi angažmani mogu biti zanimljivi kompanijama s obzirom da većina njih bira određene društvene ciljeve koje podržava.

STUDENTSKI PROJEKTI

Sem standardnih kolokvijumskih provera, današnje studije uključuju predispitne obaveze u formi izrade različitih prezentacija i projekata koji kasnije mogu biti deo vašeg CV-ja. One pružaju uvid u analitičke veštine i teme koje su vam interesantne. Stoga, nemojte se iznenaditi ukoliko regruter bude želeo da detaljnije porazgovara sa vama o angažmanu koje ste imali na studentskim projektima.

MEĐUNARODNE RAZMENE

Još jedna od mogućnosti koje se pružaju današnjim studentima jeste obavljanje dela studija u inostranstvu. Takođe, veliki broj studenata se odlučuje za rad u inostranstvu tokom leta i programe poput Work & Travel. Iako ovakvi programi ne moraju imati direktne veze za poslom za koji aplicirate, internacionalno iskustvo  i aktivno korišćenje stranog jezika mogu biti vaša prednost, naročito ukoliko aplicirate za poziciju u kompaniji koja posluje globalno.

Pre svog prvog razgovora za posao, prođite još jednom kroz vaše aktivnosti tokom studija. Sem navedenih, biće relevantna sva iskustva koja su vam pomogla da razvijete veštine i znanja neophodna za obavljanje posla koji vas interesuje. Srećno!