Trik pitanja na razgovorima za posao

U potrazi za poslom

Trik pitanja na razgovorima za posao

U toku razgovora za posao mi kao regruteri uglavnom ne postavljamo trik pitanja, iako se kandidatima često čini da je suprotno. Upravo iz tog razloga bismo želeli da pojasnimo koja namera stoji iza određenih pitanja oko kojih se kandidati najčešće dvoume kako da odgovore i pitaju da li postoji tačan odgovor.

Koja su vaša očekivanja od plate za ovu poziciju? Na ovo pitanje nema tačnih i netačnih odgovora, već je postavljeno sa namerom da se utvrdi da li se kandidatova očekivanja i poslodavčev budžet uklapaju. Ovo je često važno utvrditi na samom početku procesa, jer u slučaju da poslodavac nema budžet dovoljno visok da ispuni kandidatova očekivanja, na kraju najverovatnije neće doći do zajedničke saradnje. U tom slučaju smo potrošili i poslodavčevo i kandidatovo vreme, nezadovoljstvo se javlja na obe strane, a možda je to vreme moglo biti bolje uloženo u neku drugu poziciju koja se bolje poklapa sa željama i mogućnostima obe strane.

Budući da smo često kao HR agencija obavezani da tačan iznos plate ne komuniciramo sa kandidatima, a u nameri da do saradnje ipak dođe, mi težimo da utvrdimo koja su očekivanja  kandidata. Možemo da prokomentarišemo da li očekivanje ulazi ili prevazilazi budžet za konkretnu poziciju, tako da i kandidat otprilike stekne sliku o situaciji. Ukoliko su očekivanja previsoka sa poslodavčev budžet, važno nam je i da utvrdimo da li je kandidat fleksibilan, te da li postoji prostor za pregovor kako bi na kraju ipak došlo do saradnje, a na obostrano zadovoljstvo.

Cifra koju navedete kao očekivanu platu ponekad neće biti identična sumi koja vam je na kraju ponuđena. Visina plate može biti fiksna i ista za sve zaposlene na toj poziciji, tako da vaša očekivanja zaista nemaju uticaja na konačnu ponudu, ali za određene pozicije može postojati raspon plate, a tačna ponuda se kreira prema pojedincu: s obzirom na znanje, iskustvo i veštine u svakom konkretnom slučaju.

Pre razgovora obavezno se informišite koja su otprilike primanja ljudi na sličnim pozicijama i dobro promislite koja je to plata sa kojom biste stvarno bili zadovoljni u nekom narednom vremenskom periodu. Uvek je dobro doći pripremljen sa unapred postavljenim i realnim očekivanjima kako ne bi došlo do neprijatnog iznenađenja.

Da li aktivno tražite posao i da li ste već uključeni u druge procese selekcije? Ovo pitanje takođe nije trik, već tehničko pitanje postavljeno zbog utvrđivanja samog procesa selekcije. Osobi koja vodi čitav tok selekcije ova informacija je od velikog značaja kako bi mogla da prilagodi brzinu samog procesa kandidatu. Naime, ukoliko u trenutku razgovora već imate poslovnu ponudu od druge kompanije, ne bi bilo fer ni prema vama, a ni prema drugoj kompaniji, da čekate na povratnu informaciju neki duži period. Zbog toga nastojimo da ovaj proces što brže sprovedemo, a naravno i sa namerom da budemo prvi koji će vam dati ponudu za posao. Takođe, važno je da znamo za kakve poslove sve konkurišete, kako bismo stekli sliku o vašim željama za budućnost i karijernim planovima.

Koja je vaša najveća mana? Ovo pitanje može biti postavljeno na više različitih načina, u smislu šta najviše zamerate sebi ili gde vidite prostor za lični napredak. Svi imamo vrline i mane, i važno je da i pre samog razgovora za posao dobro sagledate sve svoje prednosti, ali i slabe strane, i da razmislite o tome koje su vam osobine stvarno potrebne za određenu poziciju. Pre razgovora, dobro iščitajte i analizirajte opis posla, identifikujte veštine potrebne za obavljanje navedenih dužnosti. Preokrenite svoju manu u sopstvenu korist i pokažite želju za napretkom kroz ideju kako da se poboljšate na tom polju. Ovo pitanje svakako nije postavljeno sa namerom da vas eliminiše, već da vam pruži mogućnost da predstavite sebe u pravom svetlu, i pokažete da ste realni i svesni sebe, tako da bi bilo dobro izbegavati kliše odgovore tipa: perfekcionista sam, previše sam posvećen poslu ili nemam ni jednu manu, jer zvuče neiskreno i neubedljivo. Budite iskreni kada govorite o svojim „manama“, jer se to uvek oseti.

Regruteri imaju zadatak da pronađu najbolju osobu za konkretno radno mesto. Ukoliko pogrešno procene vaše sposobnosti i motivaciju za posao, postoji mogućnost da dobijete posao kojim nećete biti zadovoljni i koji ćete imati želju da vrlo brzo promenite. Iako je motiv kandidata da baš njih izaberu za poziciju za koju su se prijavili uvek jak, najbolja situacija za sve uključene strane (kandidata, regrutera i poslodavca) je kada iza tog motiva stoji dobra analiza sebe i posla za koji se prijavljujemo. Zato, pripremite sebe za intervju najbolje što možete i predstavite se iskreno na najbolji mogući način.