Za regrutere: Koja pitanja treba postaviti hiring menadžeru?

Razvoj talenata

Za regrutere: Koja pitanja treba postaviti hiring menadžeru?

Bilo da rade u agenciji ili inhouse, regruteri igraju važnu ulogu u premošćivanju jaza između kandidata i hiring menadžera. Komunikacijske veštine su ključne za saradnju sa hiring menadžerima, razumevanje i uspešno ‘’zatvaranje’’ pozicija. U cilju pospešivanja komunikacje regrutera i hiring menadžera, napravili smo listu pitanja koja mogu biti od pomoći i juniornim, ali i iskusnim regruterima. Pitanjima je neophodno pokriti sledeće oblasti:

1. Potreba za zapošljavanjem

Pozicije se otvaraju iz najrazličitijih razloga, kao što su:

  • Odlazak članova tima (otkazi, unapređenja, produžena odsustva, preraspodela taskova)
  • Povećanje obima i zahteva posla.

Ukoliko  je pozicija već postojala u timu, može se desiti da ostali članovi tima porede novozaposlenog sa prethodnikom, kao i da prethodno zaposleni vrši obuku novozaposlenog. Naspram toga, ovakva očekivanja i mogućnosti mentorstva se ne pojavljuju u situaciji nove pozicije. U takvim situacijama, očekivanja menadžera i tima nisu formirana u odnosu na prethodno zaposlenog, već u odnosu na zamišljenu personu idealnog kandidata. Zbog ovih i mnogih drugih karakteristika pozicije koje proizilaze iz razloga otvaranja iste, kandidati često postavljaju pitanja o tome. Zato, ne oklevajte da postavljate pitanja i saznate što više od hiring menadžera. Pored bolje komunikacije sa kandidatima, ostavićete i dobar utisak na menadžere, koji će ceniti kritički stav i neuzimanje informacija zdravo za gotovo.

2. Koraci selekcije

Koji koraci su pred kandidatom nakon što završi inicijalni intervju sa regruterom? Da li postoji jedan ili više intervjua? Da li postoje zadaci ili tehnički testovi kroz koje kandidat treba da prođe? Neophodno je razjasniti i unapred utvrditi sve korake sa hiring menadžerima, kako bi proces selekcije bio predstavljen što jasnije na samom početku kandidatima, kao i kako bi iskustvo kandidata (engl. candidate experience), bilo na  što višem nivou. Ponekad, hiring menadžeri ne uviđaju retkost određenih profila na tržištu,  skoro pa podrazumevajući da stotinu motivisanih kandidata čeka na njihovu ponudu. Slobodno ih podsetite da dobro definisani i jasno iskomunicirani koraci procesa selekcije pozitivno utiču na motivaciju i zadržavanje kandidata u procesu, što je naročito bitno kada se radi o retkim profilima.

3. Ličnost kandidata

Shvatanje preferenci hiring menadžera je ključno pri izgradnji odnosa sa njim/njom, kao i za proces selekcije. Da li je više naklonjen(a) ekstravertima koji otvoreno izražavaju svoje stavove ili je ta osobina od manje važnosti? Da li je važno da kandidat ima oko za detalj ili da gleda širu sliku? Važno je otvoreno pričati i o očekivanim ličnim karakteristikama kandidata kako bi se izbegli nesporazumi u narednim fazama procesa. Pored ovoga, imajte u vidu da kod nekih hiring menadžera postoje i neosnovane predrasude vezane za godine, pol ili neku drugu demografsku karakteristiku koja nije povezana sa uspešnim obavljanjem posla. Pažljivo ispitajte i postojanje ovakvih predrasuda, kako biste na vreme reagovali na diskriminaciju, u skladu sa zakonom, kao i procedurom kompanije.

4. Uspešno zaposleni kandidati

Raspitajte se oko prethodno uspešno zaposlenih kandidata slične pozadine i profila. Razumevanje karakteristika prethodno zaposlenih uspešnih kandidata može biti od velike pomoći pri sklapanju slike o idealnom kandidatu. Kriterijum selekcije, kao i LinkedIn i Boolean search postaju jasniji.

Pored navedenih oblasti, naravno, neophodne su i druge informacije o poziciji, kao što su plata, mogućnosti za dalji napredak, doprinos pozicije uspehu kompanije i tima, kao i o kompanijskim vrednostima. Sve  ove informacije će pomoći da što bolje objasnite poziciju kandidatima i da efikasno odgovorite na njihova pitanja i nedoumice.

Za kraj, ohrabrujemo vas da preispitujete i slobodno  tražite odgovore na ova važna pitanja. Uloga regrutera je složena i ne sastoji se od isključivog praćenja instrukcija hiring menadžera. Naprotiv, od regrutera se očekuje informisanost, kao i pružanje konstruktivnih predloga u svim delovima procesa selekcije, kako bi se osigurao match između kandidata i kompanije. Upravo je efektivna komunikacija sa hiring menadžerom kamen temeljac uspešnog procesa regrutacije i selekcije.