Motivaciono pismo

U potrazi za poslom

Motivaciono pismo

Ponekad, kao jedan od prvih koraka u procesu selekcije od kandidata se zahteva da uz svoju biografiju prilože i motivaciono pismo. Ono kao što mu ime kaže, treba da bude u formi pisma koje će obrazložiti vašu motivaciju za prijavljivanje na tu konkretnu poziciju. Navodimo par korisnih saveta koji bi mogli da vam pomognu i da vam olakšaju pisanje.

Svrha

Motivaciono pismo služi kao dopuna vašem CV-u. Daje vam mogućnost da približite sebe budućem poslodavcu i da se istaknete među ostalim kandidatima. Zbog toga, nemojte prepričavati već navedene stavke iz CV-a, već iskoristite ovaj prostor da pokažete da se zaista interesujete za kompaniju, kao i za konkretno radno mesto, a takođe naglasite svoje uspehe i dostignuća koja niste naveli u CV-u.

Forma

Motivaciono pismo treba da bude jasno i sažeto. Potrudite se da sve što imate da kažete stane na jednu A4 stranu. Obraćanje započnite sa ,,Poštovani’’, a idealno bi ga bilo nasloviti (gospodin/gospođa i njihovo prezime) menadžera sektora za koji se prijavljujete. Ukoliko ne uspete da pronađete tu informaciju, možete ga nasloviti na naziv kompanije ili HR tim. Pišite u prvom licu, formalno, ali tonom koji poziva na buduću saradnju.

U prvom pasusu se predstavite i ukratko objasnite svoj razlog prijave.

Pre nego što napišete drugi pasus, dobro istražite kompaniju koja je raspisala konkurs i razmislite zbog čega želite da radite baš sa njima. Obrazložite zašto smatrate da je ta pozicija odgovarajuća za vas i koji su razlozi, ciljevi i dostignuća kompanije zbog kojih ste se zainteresovali da svoju karijeru nastavite i gradite kod njih.

U trećem pasusu opišite svoja znanja i veštine, opišite ih i primerom i pojasnite budućem poslodavcu koji su to kvaliteti kojima vi možete doprineti. Pišite o svojim dugoročnim ciljevima, iskažite entuzijazam za napredovanjem i objasnite zbog čega se baš vi ističete od ostalih kandidata.

Pismo uvek završite ljubaznim pozdravom i pozivom na uživo upoznavanje. U svom potpisu ostavite kontakt informacije – email i broj telefona na koji vas mogu kontaktirati.

Pre slanja, obavezno iščitajte pismo i proverite sve slovne greške. Pismo pišite na jeziku na kome je objavljen oglas, a pre slanja ga obavezno sačuvajte u PDF formatu.