Globalizacija je podstakla zapošljavanje kadrova sa udaljenih lokacija, a kompanije preferiraju ovaj pristup pogotovu kada su u pitanju ekpertske pozicije koje je teško popuniti u nekim zemljama.

Sa druge strane, nisu svi profili motivisani da rade od kuće ili iz co-working centara, te je kod ove vrste selekcije važno pronaći ljude koji imaju sposobnost da postignu dobar učinak i onda kada nisu u prostoriji sa drugim članovima tima. Naš pristup je fokusiran na pronalaženje profila koji su motivisani za ovakvu vrstu rada, i čija fleksibilnost i znanje se uklapaju u klijentove potrebe.