Svaki lider specifičan je na svoj način, i svoju autentičnost prenosi prelaskom u novu organizaciju. Da bi nastavili da ostvaruju izuzetne rezultate, lideri moraju pronaći okruženje koje je u skladu sa njihovim vrednostima. Slično, eksperti u svojoj oblasti uglavnom su prepoznati u svojim kompanijama i retko aktivno planiraju promenu zaposlenja, te će napraviti promene u karijeri jedino ukoliko pronađu veći izazov u novoj organizaciji.

Uz detaljnu konsultaciju sa našim klijentima, definišemo koje su to vrednosti i kvaliteti potrebni za ključne pozicije i na osnovu toga povezujemo prave ljude sa pravim kompanijama. Razumevanje kompanijske strategije i kulture omogućava nam profesionalan pristup i partnersku saradnju sa našim klijentima sa jedne strane, i liderima i ekspertima sa druge.

Do sada smo uspešno povezali kvalitetne profesionalce na izvršnim pozicijama sa kompanijama koje su imale potrebu za promenom menadžmenta ili su shvatile da im je potrebna profesionalizacija izvršnih funkcija.

Naše dugogodišnje iskustvo je pokazalo da je za pronalaženje adekvatnog CTO-a ključno razumevanje tehnologija i metodologije rada celog tehničkog tima. Takođe, veoma je važno utvrditi na kom razvojnom stupnju se kompanija nalazi jer nekada izuzetno iskusni korporativni profili ne uspevaju da se prilagode startup okruženjima. Opet, nekada iskustvo u inovativnim okruženjima može podstaći tradicionalne timove da pokrenu sopstvenu kreativnost i postignu bolje rezultate.

Iskusan CFO zna sve tajne poslovanja, pa je za brzu adaptaciju preporučljivo pronaći osobu iz iste industrije. S druge strane, finansijski eksperti koji imaju sposobnost brzog učenja i analiziranja trenutnih procesa, proizvoda, načina isporuke usluge, umeju vrlo lako da inkorporiraju svoja znanja iako dolaze iz druge industrije. Kada kompanija jasno definiše svoja očekivanja od te funkcije, pola posla je već završeno po pitanju kvallitetne selekcije ovih kandidata.

CEO ima izuzetno važnu ulogu u organizaciji. Ukoliko od nje/ga dolazi hladan odnos i direktivan liderski pristup, ili pak otvorena komunikacija i gledanje na greške kao put ka učenju, to će se preneti na celokupnu organizaciju. Zato je za pronalaženje adekvatnog CEO-a važno razumeti korporativnu kulturu, planove razvoja i dosadašnje izazove sa kojima se organizacija susreće.

U poslednje vreme neke organizacije uvode funkcije kao što su CLO (Chief Learning Officer) ili CGO (Chief Growth Officer), a neke se i dalje drže tradicionalnih pozicija. Koja god izvršna C-nivo funkcija da je u pitanju, poverite regrutaciju i selekciju (executive search) partneru koji razume jezik vaše organizacije i čija je mreža kontakata u relevantnoj oblasti jaka. Kao što je naša.