Kako kvalitetan proces regrutacije i selekcije zahteva profesionalnost i veliku posvećenost, poslodavci se često odlučuju na angažman eksternih stručnjaka koji će preuzeti čitav proces od početka do kraja i prilagoditi ih potrebama poslodavca.

Celokupan proces regrutacije i selekcije podrazumeva analizu potrebe poslodavca, pravljenje opisa posla, kreiranje oglasa za posao i njegovo objavljivanje, analizu biografija pristiglih putem različitih portala za oglašavanje, direktno kontaktiranje kandidata, aktivno traženje putem različitih društvenih mreža, intervjuisanje, testiranje, provere referenci kod prethodnih poslodavaca, pripremu izveštaja za svakog predstavljenog kandidata, savetovanje klijenata po pitanju donošenja odluke o odabiru kandidata i procesa priključivanja timu i kompaniji nakon što je osoba prihvatila ponudu poslodavca.

Putem partnerskih odnosa sa našim klijentima kreiramo procese kojim utičemo na privlačenje i zadržavanje talenata, a u skladu sa razvojem poslovanja klijenata i aktuelnim promenama na tržištu rada.

Kompletan proces regrutacije i selekcije

Proces regrutacije i selekcije kandidata počinje definisanjem zahteva za konkretnu poziciju i razumevanjem potreba menadžera koji donosi odluku o izboru nove osobe u svom timu. Kada je opis posla dobro definisan, potrebno je opisati i kvalifikacije i dodatne karakteristike koje idealan kandidat/kinja treba da ima. Razumevanje kompanijske kulture i vrednosti koje se tamo poštuju i cene dodatan je faktor koji olakšava regruteru da s jedne strane dočara opis kompanije kandidatu, i uspe da kreira najbolje moguće rešenje za obe strane.

Privlačenje talenata

Pretraga kandidata po različitim izvorima poput baze kandidata, društvenih mreža, grupa gde su učlanjeni određeni profili kandidata, a uz korišćenje mnogobrojnih alata regrutacije i direktnih kontakata samo su neki od kanala koje koristimo u cilju privlačenja talenata za otvorene pozicije.

Privlačenje talenata, kao usluga, može podrazumevati samo pretragu kandidata kako bi moglo bolje da se razume tržište, a može uključivati i proaktivno kontaktiranje kandidata za trenutno aktivne pozicije kao i za one koje su u najavi.

Pregled prijava, telefonska provera i intervjuisanje kandidata

Detaljan pregled poslatih CV-eva kandidata koji su se prijavili na oglase može biti iscrpljujuć proces jer nekada zahteva pregledanje po nekoliko stotina prijava. Da bi svi kandidati bili ispoštovani, odnosno da se ne bi propustio adekvatan CV u moru pristiglih prijava, potrebno je detaljno pročitati svaki od njih, što često kompanijama oduzima dosta vremena. Naši konsultanti imaju bogato iskustvo u ovom procesu, tako da će na najkvalitetniji način uraditi preselekciju kandidata i izabrati one prijave koje ispunjavaju uslove konkursa.

U nekim slučajevima obavljamo i telefonsku proveru kandidata pre nego što ih pozovemo na intervju. Ovakav pristup ubrzava sam proces dolaska do najboljeg kandidata – nema gubljenja vremena na zakazivanje intervjua u čijem terminu se možda kandidat i ne pojavi, a kroz kratak razgovor proverićemo ključne karakteristike važne za sam proces selekcije (kao što su: znanje jezika, motivisanost za konkretnu poziciju, proveru detalja koji možda nisu navedeni u CV-u).

Detaljna procena prethodnog iskustva i kompetencija potrebnih za obavljanje određenog posla obavlja se tokom intervjua sa regruterom.

Intervju se može obaviti u prostorijama Jaka Lounge ili klijenta, ako to mogućnosti dozvoljavaju. Često se koriste i različiti online kanali putem kojih se obavlja intervju (Skype, Zoom i sl.), a moguće je osmisliti ovaj deo procesa tako da uključuje video intervju gde kandidat sam odgovara na postavljena pitanja, a zatim se preselekcija obavlja pregledanjem video intervjua.

Procena adekvatnosti intervjuisanih kandidata završava se pripremom izveštaja o opštem utisku, ekspertizi i motivaciji kandidata za datu poziciju.

Procena kandidata

Procena kandidata se sastoji iz detaljnog intervjua sa osobom koji prate različita testiranja u zavisnosti od same pozicije i kriterijuma selekcije. U dogovoru sa klijentom i nakon analize kompetencija potrebnih za uspešno obavljanje konkretnog posla, definišemo tipove testova i procena koje će biti sprovedene.

Testovi koji su sastavni deo procesa procene kandidata mogu biti usmereni na procenu kognitivnih sposobnosti (opšta kognitivna sposobnost, numerička inteligencija, pažnja, pamćenje, i sl.), kao i procenu ličnosti i motivacije.

U kombinaciji sa testovima, intervju baziran na kompetencama daće detaljniji uvid u veštine, znanja i sposobnosti kandidata.

Centri procene mogu se primeniti kada je potrebno obaviti brzu procenu velikog broja prijavljenih kandidata. Ovakva vrsta procene uključuje različite alate koji olakšavaju uvid u ponašanje, znanje i sposobnosti kandidata (studije slučaja, igranje uloga, grupne vežbe, pojedinačni zadaci).

Strategija regrutacije

Uz detaljnu analizu potreba kompanije pravi se najadekvatnija strategija koja će omogućiti privlačenje i zadržavanje talenata, kao i efikasan proces regrutacije i selekcije koji se uklapa u misiju kompanije posebno u situaciji kada se kompanija nalazi u velikom rastu.