Izbor i odluka o ključnim HR procesima koje će kompanija definisati zavise od različitih faktora kao što su veličina kompanije, organizaciona struktura, industrija u kojoj su, planovi za dalji rast, ali i mnogih drugih. Zato je važno misliti na vreme o svim aspektima poslovanja da bi se temelj kompanije postavio na prave noge.

Postavljanje HR sistema

Idealno je kada od početka svog poslovanja kompanija postavi sistem ljudskih resursa kao jednu od strateških funkcija u svom poslovanju. Kada je postavljen na pravi način, bilo da je to mali obim procedura ili kompleksna procesna struktura, funkcija tog sistema je da olakša zaposlenima njihov rad, rast i razvoj unutar kompanije, kroz kvalitetnu komunikaciju, organizaciju i liderstvo usmereno na ljude.

Outsource HR procesa

Ukoliko želite da svoj fokus u upravljanju kompanijom usmerite isključivo na ostvarenje ključnih ciljeva kroz razvoj poslovanja i pružanje podrške svojim zaposlenima da te ciljeve i ostvare, verovatno vam operativni zadaci iz oblasti ljudskih resursa nisu prioritet. Naši konsultanti vam mogu pomoći u tome i preuzeti na sebe kompletno obavljanje HR procesa.

Pravna podrška / HR administracija

Pravna podrška iz domena ljudskih resursa ključna je za uspešno funkcionisanje sektora ljudskih resursa. Kada postoji usklađenost sa pravnom legislativom, sve aktivnosti koje se obavljaju postižu veću efikasnost što posledično vodi većem zadovoljstvu zaposlenih.

HR projekti i savetovanje

U zavisnosti od toga koliko su kompleksni procesi unutar kompanije, od industrije u kojoj posluje, kao i od veličine same kompanije, HR se može susresti sa velikim projektima čiji izazov nekada zahteva pomoć eksperata iz datih oblasti.