U zavisnosti od toga koliko su kompleksni procesi unutar kompanije, od industrije u kojoj posluje,kao i od veličine same kompanije, HR se može susresti sa velikim projektima čiji izazov nekada zahteva pomoć eksperata iz datih oblasti. Navodimo neke od projekata koje naši konsultanti svojom ekspertizom mogu olakšati:

  • Pravilnik o radu i revizija procedura
  • Analiza kolektivnih ugovora
  • Programi restrukturacije
  • HR revizija (detaljna analiza postojećih HR sistema i alata, politika i procedura)
  • HR due dilligence za pripajanja i akvizicije kompanija
  • Planovi za zadržavanje zaposlenih
  • Ispitivanje zadovoljstva poslom
  • Upravljanje promenama, zadovoljstvom zaposlenih i pitanjem kompanijske kulture.