Važan aspekt poslovne strategije uspešnih kompanija je privlačenje i zadržavanje pravih talenata. Bez obzira na razvojnu fazu, kompanije svoj uspeh zasnivaju upravo na kvalitetu svojih zaposlenih. U malim kompanijama poput startup-a ključan je doprinos prvih članova tima i nekada uspeh celog poduhvata zavisi upravo od toga da li su se adekvatno znanje, motivacija i kompatibilnost zaposlenih poklopili. Kada se sistem razvije i unapredi, liderski pristup podstaći će zaposlene da svojim idejama doprinesu još boljim rezultatima.

Kompanije koje na vreme uoče važnost ulaganja u svoje zaposlene su one koje postižu izuzetne rezultate i postaju prepoznate kao poželjni poslodavci.

Upravljanje talentima

Strategija postavlja pravac, a ljudi tempo

Postavljanje okvira za strategiju upravljanja talentima mora se osloniti na poslovnu strategiju kompanije i uklopiti sa njenom internom kulturom. Procese kao što su upravljanje učinkom zaposlenih, planiranje pravih naslednika za ključne pozicije u kompaniji, i napore kompanije da stvori uslove za veću angažovanost zaposlenih, potrebno je uvezati sa dobrom strategijom zapošljavanja, kao i brendiranjem kompanije kao poželjnog poslodavca. Kada se sve to međusobno uskladi na pravi način, sinergija će stvoriti prave rezultate kako za kompaniju, tako i njene zaposlene.