Godine rada u određenoj oblasti nisu garancija da smo zaista pronašli sebe i svoj karijerni put. Bilo da smo postigli izuzetne rezultate ili da se sve vreme osećamo potcenjeno i kao da ne ostvarujemo sopstvene potencijale, dešava se da dođe momenat u kome shvatimo da je možda vreme za promenu.

Profesionalna orijentacija je poznat pristup kod dece i mladih prilikom izbora školovanja, međutim, mnogo ređe odrasli koji već imaju radno iskustvo odlučuju da preispitaju svoje karijerne odluke. Uzrok tome može biti pritisak okruženja, sopstvena nesigurnost ili želja da ostanemo dosledni inicijalnom izboru. Osobe koje imaju hrabrosti da priznaju da trenutak u kome se nalaze nije ono što su zaista i očekivale od sebe, najčešće prvo kreću u promenu trenutnog zaposlenja.

Apliciranje na konkurse u različitim kompanijama nosi sa sobom posebne izazove. Kako napisati CV, izabrati pravu poziciju i kompaniju, predstaviti se na intervjuu posle toliko godina rada u jednoj kompaniji, sve su to nove situacije koje mogu dovesti do dodatne frustracije ukoliko uspeh ne dođe posle par pokušaja.

Uz detaljnu analizu motivacije, očekivanja, interesovanja i sposobnosti, naši psiholozi mogu doprineti da usmerite svoje planove u pravom pravcu koji će doneti rezultate. Analiza CV-a i Vašeg predstavljanja na intervjuu daće nam dovoljno informacija kako bismo Vas posavetovali o oblastima koje je potrebno unaprediti i onima koje su ispravne i koje samo treba dodatno istaći.