Postavljanje okvira za strategiju upravljanja talentima mora se osloniti na poslovnu strategiju kompanije i uklopiti sa njenom internom kulturom.

Procese kao što su:

  • upravljanje učinkom zaposlenih
  • planiranje pravih naslednika za ključne pozicije u kompaniji i
  • napore kompanije da stvori uslove za veću angažovanost zaposlenih

potrebno je uvezati sa dobrom strategijom zapošljavanja, kao i brendiranjem kompanije kao poželjnog poslodavca. Kada se sve to međusobno uskladi na pravi način, sinergija će stvoriti prave rezultate kako za kompaniju, tako i njene zaposlene.