Naša trening rešenja su uvek prilagođena specifičnim potrebama vaše kompanije. Mi verujemo da je svaki pojedinac poseban i da ima specifične apetite za učenjem, tako da je naša ponuda samo početna tačka za dobru i kvalitetnu diskusiju o vašim razvojnim ciljevima i ambicijama. Obećavamo da ćemo biti odličan sparing partner od samog početka i da ćemo pokušati da iz vas izvučemo vaš maksimum. Naše godine iskustva u fasilitaciji specifičnih razvojnih iskustava ohrabrile su nas da vam ponudimo podršku u sledećim oblastima: LIDERSTVO, EKSPERTI i TALENTI.

Liderstvo

Postoje dva ključna aspekta u dizajnu naših liderskih programa: senioritet lidera i njihova spremnost za dalji razvoj. Na osnovu ove dve karakteristike kreirali smo različite programe čiji je cilj da ubrzaju razvoj i postignu maksimalnu vrednost za same učesnike. Navešćemo neke od naših ključnih liderskih programa:

  • Prvi put lider – Ovaj program ima za cilj da uspešno podrži uključivanje lidera u novu lidersku ulogu i da kroz promenu mindset-a postavi osnovu koja će biti neophodna za predstojeće promene u liderskom/menadžerskom ponašanju.
  • LEAP program – je program za lidere, kao i za one koji se spremaju na tu ulogu u svojoj karijeri. Program sadrži najnovije liderske koncepte i kritički ispituje postojeći način razmišljanja kod učesnika.
  • Storytelling – Liderska je odgovornost da stvore sliku budućnosti i inspirišu svoje ljude i saradnike kako da stignu dotle. Ovaj trening je idealno sredstvo za stvaranje vizije kroz opisivanje toga gde smo sada, i načina na koji će kompanija ostvariti svoje ciljeve.

Da pogledate sve naše liderske programe, kliknite ovde.

Razvoj eksperata

Naši trening programi za eksperte su dizajnirani sa jednim ciljem: da podstaknu razvoj specifičnih kompetenci kroz vežbu i praktičan rad. Treninzi u ovoj oblasti su zasnovani na principima učenja odraslih i prate najnovije trendove u svakoj konkretnoj oblasti koju pokrivaju. Navešćemo neke od naših ključnih programa za razvoj eksperata:

  • Asertivna komunikacija – Asertivnost će podstaći zaposlene da efikasnije komuniciraju – da jasno i direktno izraze šta misle, osećaju i žele, da se zauzmu za svoja prava vodeći računa i poštujući prava drugih.
  • Prezentacione veštine – Ovaj trening će pomoći zaposlenima da efikasno prezentuju sa maksimalnim uticajem na svoju publiku.
  • Veštine fasilitacije – Ovaj program će pomoći učesnicima da razumeju osnovne principe efikasnog vođenja sastanaka, i nauče kako da se obavežu na promene koje žele da naprave radi ličnog unapređenja.

Da pogledate sve naše ekspertske programe, click here.