Naša trening rešenja su uvek prilagođena specifičnim potrebama vaše kompanije. Mi verujemo da je svaki pojedinac poseban i da ima specifične apetite za učenjem, tako da je naša ponuda samo početna tačka za dobru i kvalitetnu diskusiju o vašim razvojnim ciljevima i ambicijama. Obećavamo da ćemo biti odličan sparing partner od samog početka i da ćemo pokušati da iz vas izvučemo vaš maksimum. Naše godine iskustva u fasilitaciji specifičnih razvojnih iskustava ohrabrile su nas da vam ponudimo podršku u sledećim oblastima: LIDERSTVO, EKSPERTI i TALENTI.

Liderstvo

Postoje dva ključna aspekta u dizajnu naših liderskih programa: senioritet lidera i njihova spremnost za dalji razvoj. Na osnovu ove dve karakteristike kreirali smo različite programe čiji je cilj da ubrzaju razvoj i postignu maksimalnu vrednost za same učesnike. Navešćemo neke od naših ključnih liderskih programa:

  • Prvi put lider – Ovaj program ima za cilj da uspešno podrži uključivanje lidera u novu lidersku ulogu i da kroz promenu mindset-a postavi osnovu koja će biti neophodna za predstojeće promene u liderskom/menadžerskom ponašanju.
  • LEAP program – je program za lidere, kao i za one koji se spremaju na tu ulogu u svojoj karijeri. Program sadrži najnovije liderske koncepte i kritički ispituje postojeći način razmišljanja kod učesnika.
  • Storytelling – Liderska je odgovornost da stvore sliku budućnosti i inspirišu svoje ljude i saradnike kako da stignu dotle. Ovaj trening je idealno sredstvo za stvaranje vizije kroz opisivanje toga gde smo sada, i načina na koji će kompanija ostvariti svoje ciljeve.

Da pogledate sve naše liderske programe, kliknite ovde.

Razvoj eksperata

Naši trening programi za eksperte su dizajnirani sa jednim ciljem: da podstaknu razvoj specifičnih kompetenci kroz vežbu i praktičan rad. Treninzi u ovoj oblasti su zasnovani na principima učenja odraslih i prate najnovije trendove u svakoj konkretnoj oblasti koju pokrivaju. Navešćemo neke od naših ključnih programa za razvoj eksperata:

  • Asertivna komunikacija – Asertivnost će podstaći zaposlene da efikasnije komuniciraju – da jasno i direktno izraze šta misle, osećaju i žele, da se zauzmu za svoja prava vodeći računa i poštujući prava drugih.
  • Prezentacione veštine – Ovaj trening će pomoći zaposlenima da efikasno prezentuju sa maksimalnim uticajem na svoju publiku.
  • Veštine fasilitacije – Ovaj program će pomoći učesnicima da razumeju osnovne principe efikasnog vođenja sastanaka, i nauče kako da se obavežu na promene koje žele da naprave radi ličnog unapređenja.

Da pogledate sve naše ekspertske programe, kliknite ovde.

Razvoj talenata

Naše najveće zadovoljstvo je kada doprinesemo rastu i razvoju poslovanja naših klijenata. Zato smo kreirali nekoliko različitih razvojnih programa i procesa koje ćemo navesti ovde. Naši najbolji rezultati se ostvaruju kada implementiramo ove program udruženim snagama sa našim klijentima i stvaranjem sinergije:

  • Mentorski program – Ovim programom dobićete ličnog sparing partnera koji će vas osnažiti tako da pokažete svoje pune potencijale na trenutnoj poziciji i pripremite se za buduće izazove.
  • Shadowing program – Praćenje iskusnijeg kolege/inice omogućava zaposlenom da na jedinstven način sazna kako funkcionišu drugi sektori i šta njihova uloga podrazumeva.
  • Mini-MBA program – Ovaj program priprema učesnike za prelazak na zahtevnije pozicije ili na funkcije za koje nemaju formalno obrazovanje.

Za više detalja o ovim programima, kliknite ovde.

Biznis u akciji

Sociodrama i psihodrama postavljene u srce praktičnih treninga su zasnovani na kreativnosti, spontanosti i akciji samih učesnika. Ovaj pristup ne uključuje čisto predavanje sadržaja, već omogućava ugrađivanje trening principa u samu promenu ponašanja.

Samim tim, ovaj pristup razlikuje se u potpunosti od klasičnih konvencionalnih treninga. Aktiviranje sposobnosti slušanja i razumevanja drugih samo je jedna od dimenzija ovog pristupa, a ključna karakteristika je upravo sposobnost da se kreira dugotrajna promena u stavu i veštinama učesnika.

Sociodrama i psihodrama pojačavaju efekat treninga i čine ga istrajnim u promenama na nivou ponašanja samih učesnika. Pomoću ove metodologije ne morate da čekate da biste videli rezultate. Promena se može videti kod učesnika već tokom trajanja samog trening programa.