Usluge zapošljavanja kandidata se odnose na postupak pri kome kompanije ili poveravaju određene procese svoje kompanije eksternim dobavljačima, a samim tim i zaposlene angažuju preko eksternih provajdera usluga ili podrazumeva angažovanje zaposlenih na određenim pozicijama nevezano od samih kompanijskih procesa u celini. Na ovaj način kompanije imaju mogućnost angažovanja zaposlenih u situacijama kada povećanje osoblja u samoj kompaniji nije moguće iz čitavog niza različitih razloga, kao što su: rad na projektu, sezonsko angažovanje, rad u sektorima koji nisu ključna delatnost kompanije.

Usluga eksternog zapošljavanja može biti pravi izbor i kada kompanija dođe do iznenadne ili privremene potrebe za dodatnom radnom snagom i nema vremena za sprovođenje dugotrajnog procesa zapošljavanja ili kada su dodatni zaposleni neophodni usled rasta prodaje, dugotrajnih bolovanja ili kontinuiranih godišnjih odmora na istom radnom mestu.

Od trenutka kada se identifikuju pozicije za koje bi kompanija želela da angažuje eksternog provajdera usluga zapošljavanja, ceo proces može biti prepušten: i postupak regrutacije i selekcije kandidata u cilju pronalaska pravih osoba, a ujedno i njihovo angažovanje preko iste agencije.

Benefiti usluge zapošljavanja su različiti i zavise od samih kompanija i njihovih strateških ciljeva, načina poslovanja, politike zapošljavanja unutar kompanije, ali svako angažovanje preko ove vrste usluga u Jaka Lounge Human Capital agenciji je u skladu sa svim relevantnim zakonima u Republici Srbiji, transparentno, jasno definisano i uvek u duhu dobrih, partnerskih odnosa koje se odnose na obe strane: i zaposlenog i samog klijenta.