Program pomoći zaposlenima (PPZ) je besplatna i poverljiva usluga savetovanja koju poslodavci nude svojim zaposlenima kako bi podržali njihovo blagostanje na radnom mestu i u njihovom ličnom životu. U zavisnosti od dogovora sa poslodavcem, PPZ se takođe može proširiti i na najbliže članove porodice.

PPZ nudi podršku i pomoć pojedincima i grupama zaposlenih koji imaju pitanja po pitanju ličnog života ili na poslu, koja mogu uticati na njihovo zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom, lično blagostanje, radni učinak i celokupno mentalno zdravlje.

Savetovanje u okviru programa pomoći zaposlenima ima za cilj da zaposlenima:

  • Pomogne u situacijama krize (bilo porodične ili na poslu);
  • Identifikuju i istraže opcije za rešavanje nastalih problema;
  • Osnaže ih da aktivno učestvuju u prevenciji problema;
  • Pomognu im da pronađu unutrašnje kapacitete za neometano svakodnevno funkcionisanje.

Događaji i pitanja koja mogu dovesti do zahteva za pružanje programa pomoći zaposlenima uključuju (ali se ne ograničavaju) su:

Pitanja na poslu:

Odnosi između saradnika, radni učinak, upravljanje konfliktom i upravljanje besom, prilagođavanje na promenu na radnom mestu, upravljanje stresom.

Lični problemi:

Tuga i gubitak, anksioznost ili depresija, kriza srednjeg doba i životne promene, emocionalno ili fizičko zlostavljanje, nisko samopoštovanje, zloupotreba supstanci, problemi sa kockanjem, kontrola besa, zabrinutost u vezi sa decom, pitanja roditeljstva i usvajanja, odnosa sa usvojenom decom, razdvajanje i razvod, nasilje u porodici.

Jaka Lounge konsultanti su psihoterapeuti sa licencom koji poseduju iskustvo i specijalizovano znanje za pružanje kvalitetnih usluga za pomoć zaposlenima (PPZ) za poslodavce svih veličina i sektora.

Konsultanti- psihoteraputi koji učestvuju u pružanju podrške zaposlenima osim psihoterapeutskog iskustva, imaju i iskustvo u korporativnom okruženju, te vrlo dobro znaju kako funkcioniše biznis kontekst.

Mi znamo da je svaka kompanija različita i da je svako radno mesto drugačije, te je neophodno prilagoditi strukturu programa pomoći zaposlenima, utvrditi sistem upućivanja na savetovanja i dogovoriti samu promociju programa unutar kompanije, u skladu sa individualnom potrebama kompanije, preferencijama i svim ostalim jedinstvenim kulturološkim karakteristikama jedne organizacije.