Naši trening programi za eksperte su dizajnirani sa jednim ciljem: da podstaknu razvoj specifičnih kompetenci kroz vežbu i praktičan rad. Treninzi u ovoj oblasti su zasnovani na principima učenja odraslih i prate najnovije trendove u svakoj konkretnoj oblasti koju pokrivaju. Navešćemo neke od naših ključnih programa za razvoj eksperata:

  • Asertivna komunikacija– Asertivnost će podstaći zaposlene da efikasnije komuniciraju – da jasno i direktno izraze šta misle, osećaju i žele, da se zauzmu za svoja prava vodeći računa i poštujući prava drugih.
  • Prezentacione veštine– Ovaj trening će pomoći zaposlenima da efikasno prezentuju sa maksimalnim uticajem na svoju publiku.
  • Veštine fasilitacije– Ovaj program će pomoći učesnicima da razumeju osnovne principe efikasnog vođenja sastanaka, i nauče kako da se obavežu na promene koje žele da naprave radi ličnog unapređenja.

Da pogledate sve naše ekspertske programe, click here.