Danas je potpuno jasno da je sposobnost vaše organizacije da uspešno upravlja funkcijom Učenja i Razvoja ključna aktivnost za bilo koji dugoročni poslovni uspeh.

Strateška funkcija Učenja i Razvoja

Sposobnost sticanja novih veština i znanja u dinamičnom poslovnom okruženju predstavlja ključni faktor koji određuje razliku između veoma uspešnih kompanija i onih koje to nisu. Kako biste u potpunosti realizovali svoje poslovne ambicije i ostvarili dugoročne kompanijske rezultate, a kompaniju učinili održivom na duži rok, važno je da stvorite jaku vezu između vaših poslovnih ambicija i organizacionih sposobnosti koje su vam potrebne da iste ostvarite.

Jaka Lounge model za učenje i razvoj nudi moćnu, a opet, jednostavnu platformu za implementaciju strateške fukcije Učenja i Razvoja koja je u direktnoj vezi sa potencijalom da uspešno ostvarite svoje poslovne ambicije. Za više informacija o našem programu, kliknite ovde.

Upravljanje učinkom uz OKR

Želite da fokusirate vašu energiju na ključne biznis oblasti, a ujedno podignete lestvicu još više za sebe i svoj tim? Mi ćemo vam pomoći da postavite odličnu osnovu za budućnost uvođenjem jednostavne, ali efikasne prakse koja se naziva OKR (Objectives and Key Results). Ova praksa je dokazana u kompanijama kao što su Google, Twitter i LinkedIn.

Upravljanje učinkom je set alata koji pomaže kompanijama da se uspešno orijentišu u dinamičnom poslovnom okruženju. Možemo da vam pomognemo da postavite jednostavan i efektivan proces koristeći jednostavne elemente:

  • Ciljevi i ključni rezultati (OKR): Postavite ambiciozne Ciljeve i merljive Ključne Rezultate koji su u potpunosti usaglašeni sa kompanijskom strategijom. Postarajte se da vaš svakodnevni posao podržava kompanijske i ciljeve vašeg tima.
  • Kontinuirani dijalog: Iskoristite sve mogućnosti dvosmerne interakcije sa vašim menadžerom: naučite da date i primite efektan fidbek.
  • Analiza učinka: Pogledajte kako vaš učinak i potencijal izgledaju u svetlu kompanijskih planova.
  • Upravljanje talentima: Iskoristite ovaj proces dodatno i kreirajte razvojne šanse za vas i vašu organizaciju. Ispratite šta se dešava unutar vaše kompanije. Proverite kako vaš lični razvoj i ambicije mogu biti iskorišćene na najbolji mogući način i usklađene sa kompanijskim ciljevima.

Uz našu pomoć, možete pretvoriti administrativnu obavezu redovnog procesa evaluacije u moćan alat koji vam pomaže da upravljate sopstvenim napretkom i preuzmete odgovornost nad svojim razvojem. Imate ideju? Hajde da razgovaramo!