Politika o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Dobrodošli u Jaka Lounge. Veliko nam je zadovoljstvo da podržimo razvoj Vaše karijere i da se upoznamo sa Vama. Vaši lični podaci koje podelite sa nama će biti zaštićeni u skladu sa svim relevantnim zakonskim regulativama koje definišu ovu oblast. U izjavi o zaštiti ličnih podataka koja je pred Vama, informisaćemo Vas o prirodi, obimu i svrsi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka.

Lične podatke koje ćemo prikupiti o Vama tokom procesa prijave u našu bazu podataka odnose se na sledeće:

 • Vaše ime, prezime, datum i mesto rođenja, kontakt detalje i kvalifikacije (obrazovanje, kursevi i obuke koje ste pohađali), dokumenta koja potvrđuju Vaš identitet i bilo koji drugi podatak koji je naveden u Vašoj biografiji ili CV-u; mišljenje konsultanata ili koje dobijemo od naših klijenata ili treće strane (ovo može uključiti, ali nije ogrnaičeno na: podatke o očekivanoj zaradi, motivaciji za posao, sposobnostima, postignutim rezultatima na poslau, itd.) o Vašem profilu;
 • Mišljenja koja Vi date o drugima (individuama i/ili kompanijama) tokom procesa selekcije;
 • Fotografije i videa ukoliko budete uključeni u takav proces, ali ćete pre ulaženja u sam proces imati priliku da odbijete taj način učestvovanja.

Vaši podaci će biti prikupljeni kada nam ih dostavite direktno ili indirektno u sledećim situacijama:

 • Ukoliko navedete link ka nekoj od društvenih mreža ili sajtova gde se nalaze Vaši lični podaci;
 • Ukoliko nas kontaktirate direktno, u nekim slučajevima možemo sačuvati detalje te komunikacije; i
 • Podaci koje podelite sa našim konsultantima tokom procesa selekcije.

Vaši lični podaci su predmet posebne zaštite, koju mi garantujemo tehničkim i organizacionim merama, a koje prikupljamo i koristimo isključivo u okviru konteksta odredbi zakona o zaštiti podataka Republike Srbije kao i važećih evropskih propisa. Navedeni podaci biće sačuvani u našoj bazi podataka bez vremenskog ograničenja.

Za potrebe marketinga možemo prikupiti informacije o Vašim posetama našem vebsajtu i alatima koje koristimo, a koje se mogu odnositi (ali nisu ograničene) na vašu IP adresu, lokaciju, kako odgovarate na marketing kampanje i druge podatke o komunikaciji putem ovih kanala. Nikakvi lični podaci neće biti evidentirani kada posetite naš vebsajt. Zapisuju se isključivo podaci koji se čuvaju na serverskim log fajlovima – datum i vreme pristupa, naziv vebsajtova kojima je pristupljeno, nazivi preuzetih fajlova, količina prenetih podataka, statusni kod pristupa, korišćen tip pretraživača i verzija, operativni sistem korisnika, URL veb-sajt sa kojeg je pristupljeno našem vebsajtu i provajder preko kojeg je pristupljeno. Ovi podaci se ne koriste da biste Vi lično bili identifikovani i ne dovode se u vezu sa ličnim podacima (na primer sa upitom za kontakt), već se samo vrednuju statistički, kako bi se optimizovao tehnički kvalitet i kvalitet sadržaja našeg prisustva na mreži.

Kolačići

Kao i većina sajtova na internetu, internet sajt naše agencije koristi tzv. “kolačiće” (Cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na vebsajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Kolačić. Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Kolačiće. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Kolačićima. U ovom slučaju, međutim, funkcionalni opseg naše internet ponude može biti ograničen. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtom, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Prikupljeni podaci se ne koriste za identifikaciju posetilaca na ovom vebsajtu bez posebno date saglasnosti te osobe i ne povezuju se sa ličnim podacima. Prikupljanje i čuvanje podataka može se povući u bilo kom trenutku za ubuduće.

Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima:www.google.com/analytics/learn/privacy.html,www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.

Dodaci društvenih mreža

Naš vebsajt može koristiti dodatke za društvene mreže poput LinkedIn (LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Dablin 2, Irska), Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD), XING (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemačka), Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, CA 94103, SAD), Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Mi nemamo nikakvog uticaja na prikupljanje i korišćenje podataka koje prikupe XING, LinkedIn, Facebook, Twitter i Google+. O tome možete da se obavestite iz uslova korišćenja i uputstava za zaštitu podataka predmetnih operatera.

Naš internet sajt može sadržati i linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Zašto koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke?

Jaka Lounge prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke kako bismo mogli da Vam pružimo uslugu koju očekujete od nas kao što je pronalaženje adekvatnog posla/ova na koje se možete prijaviti, treninga i obuka koje želite da pohađate ili fasilitiranje samog procesa selekcije. To podrazumeva slanje Vaše biografije ili CV-a potencijalnim poslodavcima na uvid i procenu, i obaveštavanje o budućim poslovnim mogućnostima putem telefona, emejla ili drugih kanala komunikacije.

Prikupljene podatke o vama možemo koristiti radi:

 • Procene Vaše aplikacije za zapošljavanje u našoj ili kompaniji našeg klijenta. Ovo može uključiti, ali se ne ograničava na: pregledanje Vaše biogradije, kontaktiranje Vaših referenci, sprovođenje provere i verifikacije Vašeg prethodnog radnog iskustva.
 • Deljenja Vaših ličnih podataka sa trećim stranama provajderima usluga koji nam asistiraju u procesu regrutacije, uključujući i proveru Vašeg profila i verifikaciju Vašeg prethodnog radnog iskustva. Ovi provajderi usluga su obavezani ugovornom obavezom da štite Vaše lične podatke i koriste ih samo za potrebe sprovođenja procesa regrutacije.
 • Analiza ili istraživanja o efektivnosti naših usluga;
 • Praćenja poštovanja internih propisa i procedura;
 • Kontaktiranja u vezi budućih pozicija koje su u skladu sa Vašim profilom, nevezano od inicijalne pozicije za koju smo od Vas dobili saglasnost;
 • Poštovanja obaveze da sarađujemo sa zakonski obaveznim institucijama.

Prikupljanje ličnih podataka

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama – putem našeg formulara za kontakt, ili našeg portala za kandidate – Vaši lični podaci će biti prikupljeni. Ovi podaci se čuvaju na kompjuterima sa posebnom zaštitom i koriste se jedino u svrhe u koje ste Vi te podatke nama preneli. Podaci će se prenositi korisnicima u trećim zemljama uz poštovanje zakonskih odredbi. Državne institucije i organi mogu da prime informacije isključivo u okviru zakonskih obaveza o informisanju, ili na osnovu sudskog naloga.

Vaša prava

Mi ćemo primeniti Vaše pravo da pristupite svojim ličnim podacima, ispravite svoje lične podatke i da zatražite da Vaši lični podaci budu obrisani iz naše baze podataka u bilo kom trenutku, kao i Vaše pravo da ograničite ili prigovorite procesiranju Vaših podataka kao i Vašem pravu na prenos podataka. Zahtev za bilo kojom od navedenih opcija možete poslati na mail info@jakalounge.com. Ako nam uputite takav zahtev, verovatno očekujte da ćemo Vas zamoliti da se identifikujete pre nego što postupimo sa narednim koracima. Od Vas se neće očekivati da snosite ikakve troškove u primeni Vaših prava. Ukoliko uputite zahtev, imamo rok od mesec dana da odgovorimo na isti.

Pravna osnova na kojoj se zasniva procesuiranje Vaših ličnih informacija za ove svrhe je: saglasnost koju ste eksplicitino dali nama i/ili ispunjavanje ugovorne obaveze koju imamo kao uključene strane i/ili imamo legitiman interes za procesuiranje Vaših ličnih informacija.

Takođe, uvek imate pravo da priložite žalbu nadležnoj instituciji za zaštitu ličnih podataka u Republici Srbiji ukoliko smatrate da postoji osnov za tako nešto.

Naš je cilj da Vam saradnja sa nama bude prijatno i produktivno iskustvo, te nam je zaštita Vaših ličnih podataka od primarne važnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili komentara o ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka, molimo Vas kontaktirajte nas putem mejla info@jakalounge.com.

 

Vaš Jaka Lounge

Jaka Lounge Human Capital d.o.o.

Beograd, Srbija

Registarski broj: 21240214

 

Ovim potvrđujem da sam upoznat/a sa izjavom o zaštiti ličnih podataka od strane kompanije Jaka Lounge Human Capital d.o.o. i dajem saglasnost da moji podaci mogu biti prikupljani, sačuvani i procesuirani u Jaka Lounge Human Capital d.o.o. bazi podataka, bez vremenskog ograničenja, a u svrhu apliciranja za sve aktivne pozicije i da mogu biti prosleđeni poslodavcu za čije otvoreno radno mesto sam poslao/la prijavu preko kompanije Jaka Lounge Human Capital d.o.o.

Moji podaci mogu biti otkriveni trećim licima (osim poslodavcu za čije otvoreno radno mesto sam već poslao/la prijavu preko kompanije Jaka Lounge Human Capital d.o.o.). U skladu sa tim, dajem svoju saglasnost da me obaveštavate o mogućim upražnjenim radnim mestima i poslodavcima.

Saglasnost dajem na neodređeni vremenski period i zadržavam pravo da u svakom trenutku povučem datu saglasnost.