Politika kolačića

Kao i većina sajtova na internetu, internet sajt naše agencije koristi tzv. “kolačiće” (Cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na vebsajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Kolačić. Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Kolačiće. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite.

Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Kolačićima. U ovom slučaju, međutim, funkcionalni opseg naše internet ponude može biti ograničen. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtom, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Prikupljeni podaci se ne koriste za identifikaciju posetilaca na ovom vebsajtu bez posebno date saglasnosti te osobe i ne povezuju se sa ličnim podacima. Prikupljanje i čuvanje podataka može se povući u bilo kom trenutku za ubuduće.

Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,

http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/,

http://www.google.com/ads/preferences.