Za našeg klijenta, brzorastuću kompaniju posvećenu procesu energetske transformacije primenom solarne energije, Green Energy 360, tražimo Odgovornog projektanta. Green Energy 360 teži da bude efikasna i fleksibilna kompanija koja daje doprinos primeni najsavremenijih tehnoloških rešenja u oblastima projektovanja, isporuke i montaže solarnih elektrana, uvoza, distribucije i prodaje materijala i opreme za solarne elektrane, kao i pratećih komponenti. Nešto više o kompaniji možete naći ovde.

Opis posla:

 • Izrađivanje i kontrolisanje projektno-tehničke dokumentacije
 • Preuzimanje odgovornosti za kvalitet, tačnost i poštovanje rokova izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • Vršenje projektno-tehničkog nadzora
 • Posećivanje lokacija radi pribavljanja podataka za izradu projektne dokumentacije
 • Pripremanje tehničke dokumentacije za izvođenje radova i razrada svih aspekata projekta za izvođenje
 • Razrađivnje svih građevinsko-zanatskih i tehničkih aspekata projekta, definisanje i razrešavanje projektnih zadataka, a sve prema zahtevima investitora i u skladu sa propisima
 • Otklanjanje tehničkih problema pre početka izvođenja radova i instalacija i u toku faze gradnje
 • Kreiranje specifikacije opreme i materijala
 • Sarađivanje sa investitorima u realizaciji projekata
 • Izrađivanje budžetskih procena, predmera i predračuna, i projektovanje u skladu sa budžetom
 • Pripremanje izveštaja
 • Potpisivanje idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje i projekata izvedenog objekta
 • Izrađivanje komercijalnih ponuda u saradnji sa prodajnim predstavnikom

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Minimum 5 godina profesionalnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije
 • Fakultetsko obrazovanje elektrotehničkog usmerenje
 • Posedovanje licence 350 (Projektant elektorenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona)
 • Prethodno projektantsko iskustvo sa solarom i poznavanje trafostanica je poželjno
 • Odlično poznavanje rada u AutoCAD-u i MS Office paketu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

Ako ovo zvuči kao prilika za Vas, prijavite se. Radujemo se da Vas upoznamo!