Unapredite svoju reputaciju na tržištu : “storytelling“ i brendiranje

Razvoj talenata

Unapredite svoju reputaciju na tržištu : “storytelling“ i brendiranje

Ukoliko ste ikada imali iskustva sa regrutacijom, verovatno vam se bar nekad dogodilo da nakon napornog perioda traženja i kontaktiranja kandidata imate samo par zainteresovanih, koji, iskreno govoreći, možda i ne odgovaraju slici ’’idealnog kandidata’’ kakvog ste zamislili. Umorni, otvarate ’’jobs’’ rubriku na linkedinu da vidite koje kompanije su takođe u potrazi za vrednim kandidatima i tada vam upada u oči velika nepravda: oglas od pre par sati za poziciju sičnu onoj koju i vi tražite i ogroman broj prijava. Pored toga što je trava uvek zelenija u tuđem dvorištu, neke kompanije zaista i jesu magneti za kandidate: redovno im stižu prijave od top talenata, brzo zatvaraju pozicije i čini se da ne moraju da ulažu mnogo vremena i energije u proces regrutacije.

U čemu je tajna ovakvih kompanija? Pored dobrih finansijskih uslova, benefita, zanimljivih projekata i ostalih stvari koje vam padaju na pamet kada pomislite na top kompanije sa tržišta, ovakve kompanije se izdvajaju i značajnim ulaganjem u employer branding. Specifični uslovi rada, ma kako dobri oni bili, sami po sebi ne znače ništa ukoliko nisu na adekvatan način predstavljeni tržištu.

Pre nego što se upustimo u dalju priču, kratak podsetnik: employer branding se odnosi na reputaciju koju kompanija ima kao poslodavac. Ovaj pojam se odnosi na percepciju kompanije od strane prospektivnih kandidata i samih zaposlenih, kao i na poruku, odnosno priču, koju je kompanija odabrala da pošalje o sebi ka kandidatima i na tržište rada. Pravljenje dobre employer branding strategije je veoma kompleksan proces i podrazumeva različite tehnike, tako da bi detaljniji opis celokupnog procesa zahtevao mnogo više prostora od jednog bloga. Ovde ćemo se nakratko pozabaviti jednom od tehnika koje majstori employer branding-a koriste i često izdvajaju kao najefektivniju: storytelling.

Storytelling  se dugo unazad izdvaja kao jedna od najuspešnijih formi marketinga. Rob Walker, novinar New York Times-a, stekao je popularnost zahvaljujući eksperimentisanju sa storytelling tehnikama u prodaji: kupio je veliki broj jeftinih proizvoda sa eBay-a, zatim kontaktirao autore da napišu kratke priče o ovim proizvodima, na kraju ih preprodavajući (uz dobru priču) za značajno veću cenu. Na primer, figuru konja koju je kupio za nešto manje od jednog dolara, uz priču, prodao je za 62 dolara. Grubo govoreći, u ovom slučaju, dobra priča je uvećala privlačnost proizvoda za čak 6395%!

Kakve priče o kompaniji kandidati žele da čuju? Kakvu priču već imate u okviru kompanije, a ni ne znate da biste zahvaljujući njoj postali možda čak 6395% atraktivniji kao poslodavac?

1.Pričajte o poziciji jezikom kandidata

Kandidat koji traži posao je suočen sa velikim brojem, često monotonih i sličnih, oglasa i opisa pozicija. Ukoliko se radi o visoko kvalifikovanom kandidatu, situacija je još teža – većina kompanija mu nudi slične, uvek dobre, uslove i finansije. Možete se izdvojiti iz mora sličnih poslodavaca i udahnuti život u monotone ponude dodavanjem ’’ličnog’’ elementa. Napravite sadržaj za društvene mreže ili career site u kojima  zaposleni pričaju o svom iskustvu, izazovima i stvarima koje vole o kompaniji i poziciji. Na ovaj način, pozicija prestaje da bude niz zaduženja, uslova i benefita kako je predstavljeno u tradicionalnom oglasu i postaje ’’živa’’ osoba, verovatno slična željenom kandidatu po obrazovanju i poslovnom profilu, sa kojom kandidat može da se poistoveti i uspostavi ’’ličniji’’ doživljaj.

2.Istaknite vaše lidere i stručnjake

Loš odnos sa menadžmentom i manjak mogućnosti za razvoj i učenje od seniornijih kandidata su jedan od čestih razloga koje kandidati navode za menjanje pozicije. Istaknite vaše lidere i stručnjake – napravite sadržaj u kome su prikazane njihove razvojne priče, teškoće koje su imali pre nego što su postali uspešni u svom polju, njihove ideje za dalji razvoj kompanije… Kanidatima kojima su razvoj i učenje prioriteti će zasigurno biti privlačno da rade u kompaniji u kojoj imaju seniore koji mogu podržati njihov razvoj i koji su otvoreni povodom iskustva i teškoća koje su i sami imali u svojoj karijeri i samim tim – spremni da razumeju teškoće mlađih kandidata.

3.Osnažite roditelje – balans privatnog i poslovnog života

Nedavno istraživanje McKinsey&Company, navodi da je u prethodnom periodu najveći broj ostavki došao od strane roditelja. Nije ni potrebno objašnjavati detaljnije zašto je balansiranje roditeljstva i poslovnog života zahtevan poduhvat. Ukoliko vaša kompanija pokazuje fleksibilnost i razumevanje za roditelje, ili ukoliko možda imate neke posebne programe podrške i pomoći – naglasite to. Neka roditelji iz vaše kompanije ispričaju njihove priče, poteškoće koje su imali i kako im je kompanija izašla u susret. Roditeljima u potrazi za novom pozicijom će ovo zasigurno biti jedna od ključnih priča koje žele da čuju.

4.Pokažite kandidatima kako hibridni model rada zapravo izgleda u vašoj kompaniji

Nakon što je pandemija redefinisala način rada i organizacije i nakon što smo stekli uvide da kompanije mogu poslovati jednako efikasno, a neretko čak i efikasnije, uvođenjem fleksibilnih modela rada (remote ili hibridno), veliki broj kandidata navodi mogućnost rada od kuće kao jedan od nužnih uslova pri razmatranju nove pozicije. Prema nekim istraživanjima, u Americi čak 42% zaposlenih bi promenilo radno mesto ukoliko bi izgubili mogućnost remote rada u  potpunosti. Pored toga, nedavno uvođenje remote rada kao prava zaposlenih u Holandiji, i opšte odobravanje na koje je ta odluka naišla na domaćem LinkedIn-u, jasno oslikava trenutna shvatanja prospektivnih kandidata. Ukoliko vaša kompanija radi hibridno ili remote, istaknite priče vaših zaposlenih o njihovoj svakodnevnici. Kolega je prošle nedelje radio sa mora? Koleginica je ponedeljak i utorak provela u prirodi, a sredu i četvrtak radila zajedno sa timom u kancelariji? Neka ispričaju svoje priče!

5.Ne zaboravite na bitne članove tima : prepoznajte njihov doprinos

Prema izveštaju Achievers Workforce instituta, čak 69% zaposlenih navodi da bi se duže zadržalo na prethodnoj poziciji da su dobili više priznanja za svoja postignuća. Pored građenja dobre slike o kompaniji kao poslodavcu, naravno, važno je obratiti pažnju na zaposlene koji su tu već neko vreme. Dajte prostora njihovim pričama, istaknite njihov doprinos na društvenim mrežama i drugim kanalima (što naravno nije zamena za adekvatno praćenje lojalnosti i uspeha zaposlenih na finansijske i druge načine). Zadovoljni zaposleni su svakako najveća preporuka potencijalnim kandidatima.

Bilo da imate fleksibilne uslove rada, eksperte u određenim sferama, lojalne i predane zaposlene, programe pomoći roditeljima – istaknite i ilustrujte to konkretnim pričama zaposlenih. Naravno, ovo su samo neke od tema koje vam mogu pomoći pri početnim razmišljanjima o storytelling-u u okviru employer brandinga. Svaka organizacija ima već spremne mnogobrojne autentične priče koje je mogu izdvojiti od drugih, privući kandidate koji aktivno traže novo zaposlenje ili zasejati klicu interesovanja kod pasivnih kandidata, koji trenutno i nisu u aktivnoj potrazi. Kao profesionalac u okviru ljudskih resursa, bitno je da dobro poznajete vaš tim, da imate sluha za njihove priče i teškoće i da im pružite kanal kroz koji se ove priče mogu čuti. Osluškivanjem i kanalisanjem priča iz života kompanije i zaposlenih, ne samo što ćete jasnije iskomunicirati vašu kulturu i viziju i privući kandidate shvatanja sličnim vašim,već ćete i pokazati zaposlenima da su viđeni i da cenite njihov doprinos.